Loading...
nl

Dagtekst

Beschermengel
Beschermengel Mrt. 1 '09


Dagtekst van 01/03/2009.

"God heeft alle schepselen het leven gegeven, maar het is aan hen
hun best te doen om elke dag meer levend te worden.
‘Meer levend
worden’ betekent dat je je licht en je warmte schenkt.

Het is zo
aangenaam mensen te ontmoeten bij wie je voelt dat alles bezield
en verlicht is! Wij houden van een boom om zijn fruit, van een
bron om haar stromend water en van bloemen om hun kleur en geur.

Op dezelfde manier houden we van schepselen die zich openen om
iets te geven dat zuiver, lichtend en warm is.

Leer daarom dit
opwellende leven in jou te onderhouden. Maak er een gewoonte van
te glimlachen, anderen met liefde aan te kijken, probeer steeds
iets uit je hart af te staan om naar de anderen te zenden.

Jíj
zult je er rijker en gelukkiger door voelen."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Delen:
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 2 '09.Dagtekst van maandag 2 maart 2009

"Alle godsdiensten hebben het vasten als reinigingsoefening geadviseerd. Maar het vasten moet niet enkel op het fysieke vlak worden begrepen. Als onzuiverheden in de vorm van fysieke problemen in het fysieke lichaam gaan zitten, zal fysiek vasten ze kunnen verjagen. Maar onzuiverheden kunnen zich eveneens in het astrale lichaam en het mentale lichaam nestelen, in de vorm van grove gevoelens en verlangens, van verkeerde gedachten en oordelen. Welnu, dergelijke gedachten, gevoelens en verlangens zijn duistere entiteiten die de mens dwingen bepaald voedsel tot zich te nemen dat deze entiteiten nodig hebben. Jazeker, gedachten, gevoelens en verlangens zijn levende entiteiten.
Om deze entiteiten kwijt te raken, moet de mens ze geen voedsel meer geven. Met andere woorden, hij moet niet alleen zijn best doen er geen minderwaardige gedachten en gevoelens op na te houden, maar deze bovendien door zuivere en lichtende vervangen. Als hij deze entiteiten hun voedsel onthoudt, zal hij ze laten vasten, ze de dreiging van de hongerdood onder ogen laten zien en ze zullen hem verlaten. Ook zó kun je het vasten begrijpen, door het op verschillende niveaus toe te passen."

Omraam Mikhaël Aïvanhov


.
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 3 '09
Dagtekst van dinsdag 3 maart 2009


"Je voelt je kwetsbaar, wat er zich aan slechtheid om je heen voordoet, raakt je en maakt je van streek: gebeurtenissen, gedragingen van anderen tegenover jou, enz. Om niet door het kwaad te worden verstoord, moet je eraan ontsnappen door je te verheffen tot regionen waar het geen vat op je heeft. Je zult zeggen: ‘Maar bestaan die gebieden dan?' Jazeker, ze bestaan in jezelf, net zoals in het universum, en als je dat nog niet door hebt, komt dat omdat je niet zo gewend bent jezelf te observeren.
Heeft het je nooit verrast vast te stellen dat gebeurtenissen, die je in bepaalde omstandigheden verdriet deden en ontmoedigden, je niets meer doen als ze zich in andere omstandigheden voordoen? Hoe komt dat?… Ben je alle gevoeligheid kwijtgeraakt? Nee, maar op dat moment, om een bepaalde reden, bevind je je op een bepaald bewustzijnsniveau waar die gebeurtenissen je niet meer kunnen raken. Dit geeft dus aan dat er gebieden zijn in de mens, waar het kwaad geen vat meer op hem heeft."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
koenewoen
koenewoen Mrt. 3 '09
Mooi de teksten, kan me er wel in vinden. Ik kijk al uit naar de tekst van morgen.
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 4 '09
Ja zijn mooi he.. smileoke hier komt de volgende ....Dagtekst van woensdag 4 maart 2009

"Op welk niveau van evolutie hij zich ook bevindt, ieder mens moet zich moeite getroosten om verder te komen. Als hij oploopt tegen onoverkomelijke hindernissen, leert hij tenminste zijn huidige beperkingen kennen, maar dat mag hem het verlangen niet ontnemen deze op een dag te overstijgen. Als hij daarentegen geen hindernissen ontmoet, zal hij weten dat hij zijn weg kan vervolgen. Velen maken geen vooruitgang, omdat ze zich inbeelden dat de weg versperd is. Maar misschien is die wel open… Hoe zullen zij daar achter komen als ze niet proberen voort te gaan? Iedereen moet ervaring opdoen om er achter te komen waartoe hij of zij in staat is. En zelfs als je ontdekt dat je niet veel verder komt, hou dan als doel van je werk op aarde dit ideaal voor ogen, dat Jezus aan alle zonen en dochters van God gaf: ‘Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Omraam Mikhaël Aïvanhov

STICHTING PROSVETA NEDERLAND
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 5 '09


Dagtekst van donderdag 5 maart 2009

"Al waar je om vraagt, zul je op een dag krijgen. Ja, of het goed of slecht is, je zult het ontvangen, want volgens de wetten die door de kosmische Intelligentie zijn ingesteld, moet elk verzoek worden ingewilligd. Dit zijn natuurkundige en scheikundige wetten: de wet van de overeenkomst, de wet van de affiniteit, de wet van de echo.
En let op: aangezien je uiteindelijk altijd aantrekt wat je wenst, als je om lasten vraagt en je uiteindelijk onder hun gewicht wordt verpletterd, zal het je niet helpen of je daarna andere mensen of de Heer de schuld geeft. Je dient te weten wat op den duur de gevolgen van je wensen zijn. Het is normaal om te wensen, te verlangen, maar denk ook goed na over de manier waarop de dingen kunnen uitpakken. Je zult begrijpen dat bepaalde verlangens, wanneer ze eenmaal zijn uitgekomen, je teleurgesteld, ongelukkig of ziek zullen achterlaten, en dat het wijzer zou zijn om ze uit je hoofd te zetten. Het eerste dat de ware discipel van de Inwijdingswetenschap moet leren, is dat er bepaalde dingen zijn die je wenst en andere die je daarentegen beter uit alle macht kunt verwerpen."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Jasmijn
Jasmijn Mrt. 5 '09
Wees dus voorzichtig met wat je vraagt/wenst....
Kan me er helemaal in vinden.
Heb het ervaren en niet alles wat ik vroeg/wilde wenste heeft goed uitgepakt. Maar de andere kant is als je je lessen daaruit kan leren is het fantastisch!
JulienMoorrees
JulienMoorrees Mrt. 5 '09
Weten wat je wilt is vaak erg belangrijk smile. En ja, kijk uit wat je wenst. Maar dat geldt volgens mij voor iedere dag laugh.
gast
gast Mrt. 5 '09
Een gedachte kan ook een wens zijn, dus ook opletten wat je denkt wink
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 6 '09
........................Dagtekst Vrijdag 6 maart.........

"De geest van de mens is een eeuwig principe, een vonk die van God Zelf uitgaat, en die hoeft niet te worden onderwezen of geïnformeerd. Wat hem ontbreekt, zijn goede voorwaarden, een goed instrument om zich te openbaren. Je ziet gevallen waarbij bepaalde mensen – denkers, mystici en vooral kunstenaars – staten van zo’n buitengewone inspiratie beleven, dat ze erin slagen sublieme werkelijkheden te bereiken. Wanneer zij echter uit zo’n toestand terugkeren, begrijpen ze nauwelijks wat hun is overkomen, en soms herinneren ze zich er zelfs niets meer van.
Als de mens zou besluiten zijn manier van leven te verbeteren, zou hij zijn mogelijkheden om waar te nemen en te ontvangen perfectioneren. Dan zou hij de materie van zijn psychische organen en centra verfijnen. Zijn geest zou zo meer mogelijkheden hebben om zich te openbaren, en hij zou wonderen tot stand brengen op het fysieke vlak."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 7 '09
..

Dagtekst van 07/03/2009.


"De zogenaamde 'seksuele bevrijding', zo toegejuicht door de jonge
generatie, had inderdaad een grote stap voorwaarts kunnen zijn.
Wat wij momenteel zien is echter geen vooruitgang, maar een
teloorgang. Deze groeiende tendens van jongens en meisjes om met
elkaar naar bed te gaan, omdat zij niets beters weten om hun tijd
door te brengen en plezier te beleven, is zeer schadelijk voor
hun psychisch leven. Zij hebben elkaar nauwelijks ontmoet, ze
kennen elkaar amper, houden niet van elkaar en ze bedrijven de
liefde. uit verveling, alsof het niet belangrijker is dan een
spelletje kaarten! En dan gaan ze uiteen, net als na een
kaartspelletje, en beginnen de volgende dag opnieuw met anderen.
Dit is een ernstige zaak. Niet zozeer omdat ze de regels
overtreden die door een paar moralisten zijn bedacht, maar voor
henzelf is het ernstig; zij berokkenen zichzelf kwaad, niet de
ethiek, noch de moralisten.
Er is niets laakbaars aan de seksuele daad op zich, zelfs als
het niet de voortplanting tot doel heeft. Het is echter
belangrijk om alle entiteiten en krachten te kennen die in deze
handeling zijn betrokken, teneinde er een spirituele betekenis
en richting aan te kunnen geven; anders ben je slechts bezig
jezelf te vernietigen."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
koenewoen
koenewoen Mrt. 7 '09
Opnieuw een mooie dagtekst!
Ik ben volledig akkoord!
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 7 '09

Ja ik ook... smilehet zijn allemaal nadenkertjes, en ze blijven goed in mijn systeem zitten!
Echt iets om de hele dag een beetje over na te denken. En dan de volgende dag weer een nieuwe smile
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 8 '09


Dagtekst van 08/03/2009.

"De zorg voor de dag van morgen, het gevoel oneerlijk te zijn
behandeld, het wantrouwen van anderen, enz., ontdoe je van deze
gewoonten die voor je innerlijke ontwikkeling zo schadelijk
zijn, want ze slokken al je energie op. Open jezelf voor alles
wat weids, edelmoedig en lichtend is, en stel je bloot aan de
weldadige stralen van de spirituele zon. Wanneer je hebt geleerd
het licht en de warmte in je te laten doordringen, zul je voelen
dat je een geweldige energiebron wordt. Op dit moment ben je
alleen bezig jezelf tegen gevaar te beschermen, en zodoende
plaats je steeds schermen tussen jou en de zon. Maar wees niet
bang!
Je wordt niet gevraagd alles achterwege te laten wat jou tot
dusver heeft geholpen om jezelf te beschermen, om jezelf daarna
berooid in de leegte aan te treffen, nee, maar vervang
geleidelijk aan allerlei oude dingen door nieuwe, betere:
vervang de ene activiteit door een andere die heilzamer is, de
ene gedachte door een andere die verhevener is, de ene liefde
door een andere die veel ruimer is."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Helma
Helma Mrt. 8 '09
Uit de dagtekst van 07-03-2009:

...houden niet van elkaar en ze bedrijven de
liefde...


De liefde bedrijven bestaat niet als je niet van elkaar houdt: dan heet het gewoon een moment van ontlading. Ik zou het niet eens een samenzijn willen noemen, maar het zoeken van een ontlading vanuit een ego.

Mooie teksten Beschermengel!
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 8 '09
Quote:
De liefde bedrijven bestaat niet als je niet van elkaar houdt: dan heet het gewoon een moment van ontlading. Ik zou het niet eens een samenzijn willen noemen, maar het zoeken van een ontlading vanuit een ego

Ben ik helemaal met je eens!

Quote:
Mooie teksten Beschermengel!


Ja ik kijk er ook steeds weer naar uit wat er komt, ik vindt ze heel leerzaam al zeg ik het zelf tongue
gast
gast Mrt. 8 '09
Ze zijn vooral herkenbaar laugh
Hemelwandelaar
Hemelwandelaar Mrt. 8 '09
Origineel bericht van: Phoenix
De liefde bedrijven bestaat niet als je niet van elkaar houdt: dan heet het gewoon een moment van ontlading. Ik zou het niet eens een samenzijn willen noemen, maar het zoeken van een ontlading vanuit een ego.


Hier zit een zeer grote kern van waarheid in wink
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 8 '09


Ja.... herkenbaar en waarheden ! smile
Beschermengel
Beschermengel Mrt. 9 '09Deze is wel erg streng vindt ik
Dagtekst van 09/03/2009.

"Alleen zij die met die geweldige krachten van de liefde, het
geduld, de volharding en de nederigheid werken, zullen het
koninkrijk van God binnengaan. De kosmische Intelligentie is
onverbiddelijk; nooit zal ze zwichten voor stijfkoppen die de
grote wetten van het leven niet willen leren om ermee in
overeenstemming te werken door blijk te geven van hun geloof,
hun standvastigheid en hun liefde voor het goede.
Omdat ze een paar maanden geleden uiteindelijk hebben besloten
hun best te doen om zich te verbeteren, beelden velen zich in
dat de Hemel zich voor hen moet openen en dat de engelen ze in
hun armen komen sluiten! Nee, daarvoor moet je zeer lang werken.
De Hemel is zeer traag met het uitreiken van grote beloningen,
maar als dat gebeurt, is het voor de eeuwigheid. Zijn we er
eenmaal in geslaagd tot het paradijs door te dringen, dan kan
niemand ons er meer uit verdrijven. Maar wát een werk moet er
worden verzet, voordat ze de deur voor ons open doen!"

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Volgende »
Discussie is uitgelicht (Sticky)

Social Services

Delen:

Netwerk

mij
Inge
moeder
Paula
Sanne
Ima
Diana88
Adriana Bertolozzoi
silent-heart